Zespół Szkół w Krzemienicy

NASZE PRZEDSZKOLE - NASZA SZKOŁA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Liga Zadaniowa 2012/2013 - Szkolny Konkurs Matematyczny

2012-11-05-1 
Liga Zadaniowa 2012/2013
Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V i VI
 
 
Organizatorzy:
Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki Zespołu Szkół w Krzemienicy.
 
Cele konkursu:
 1. Popularyzacja wiedzy matematycznej.
 2. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów.
 3. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
 4. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 5. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem tekstów o treści matematycznej.
 6. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
 7. Rozwijanie umiejętności:
 • logicznego myślenia,
 • dedukcyjnego rozumowania,
 • spostrzegawczości,
 • odkrywania reguł, prawidłowości i związków,
 • stosowania uogólnień,
 • dokonywania analizy i syntezy.
 Regulamin konkursu:
 1. Konkurs trwa od listopada  2012 r. do lutego 2013 r. (I semestr nauki)
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas V-VI, który będzie rozwiązywał zadania.
 3. Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek, zagadek i różnorodnych zadań matematycznych, również takich, które wybiegają swoim zakresem poza materiał przerabiany na lekcjach .
 4. Lista zadań będzie umieszczana dwa razy w miesiącu na stronie internetowej szkoły www.szkola.krzemienica.pl  i tablicy „korkowej” na I piętrze obok pokoju nauczycielskiego (Poszczególne terminy znajdują się w tabeli pod regulaminem)
 5. Listy będą zawierały po trzy zadania. Punktacja będzie umieszczona obok każdego z zadań.
 6. Każdy uczeń, który przedstawi przynajmniej jedno rozwiązanie, staje się uczestnikiem konkursu.
 7. Na rozwiązanie zadań uczeń będzie miał 2 tygodnie. (Wyjątek stanowi okres przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie na rozwiązanie zadań będą mieć tylko 1 tydzień)
 8. Uczeń przedstawia rozwiązania zadań z pełnym komentarzem, na kartkach formatu A4. Kartka musi być podpisana: imię, nazwisko i klasa.
 9. Rozwiązanie powinno mieć następującą formę:
 • sposób rozwiązania zadania (tok myślenia, wszystkie potrzebne obliczenia),
 • wynik,
 • odpowiedź.
Uwaga! Zapisy nieczytelne bądź na nieestetycznych kartkach nie będą sprawdzane, w rozwiązaniach obowiązują uzasadnienia, zapisy działań, obliczenia.
 1. Rozwiązanie zadań należy złożyć u nauczycieli matematyki. Oddane  rozwiązania po wyznaczonym  terminie nie będą oceniane.
 2. Poprawne rozwiązania zadań będą umieszczane na tablicy ogłoszeń.
 3. Każdy uczeń otrzyma numer, pod którym będzie widniał w tabeli zbiorczejwynikami.
 4. Liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie sumowana i wpisywana do tabeli zbiorczej.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo redukowania punktów uczniom, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody.
 6. Uczniowie, którzy zdobędą co najmniej połowę wszystkich możliwych do uzyskania punktów, wezmą udział w losowaniu nagrody rzeczowej.
 7. Suma punktów zdobytych w konkursie zdecyduje o tym, kto zostanie Mistrzem oraz I i II Wicemistrzem Ligi Zadaniowej Szkoły Podstawowej w Krzemienicy.
 8. Uczestnicy Ligi Zadaniowej zostaną dodatkowo nagrodzeni przez nauczycieli matematyki wysokimi ocenami za aktywność.
 9. Podsumowanie wyników konkursu, wręczenie nagród dla zwycięzców i losowanie nagrody rzeczowej odbędzie się na apelu dla uczniów SP po feriach.
 10. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.

  Terminy ukazywania się poszczególnych list z zadaniami:

L.p.
Data ukazania się listy z zadaniami
Ostatni dzień oddawania rozwiązań  zadań
 
 
1
5.11.2012 r.
16.11.2012 r.
 
2
19.11.2012 r.
30.11.2012 r.
 
3
3.12.2012 r.
14.12.2012 r.
 
4
17.12.2012 r.
21.12.2012 r.
 
5
7.01.2013 r.
18.01.2013 r.
 
6
21.01.2013 r.
1.02.2013 r.
 
7
4.02.2013 r.
15.02.2013 r.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!